ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

#โอกาสของผู้นำนักศึกษาคนใหม่มาถึงแล้ว !!! คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครนายกสโมสรและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 5-12 มีนาคมนี้ รับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณะ ***คุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้ง 1. ผู้ที่สมัครในตำแหน่งนายกสโมสร อุปนายก และกรรมการ ต้องเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 2-3 ของปีการศึกษา 2562 โดยมีสถานภาพทางการศึกษาเป็นกำลังศึกษา 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนภาคเรียนที่มีการเลือกตั้งมากกว่า 2.00 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษา และกรรมการองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 4. ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 5. มีความรับผิดชอบ และประพฤติดี เป็นที่ยอมรับของสังคม 6. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้สมัครเป็นทีม ทีมละไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 13 คน ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยนักศึกษาอย่างน้อย 3 สาขาวิชาขึ้นไป

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม MS Market

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 15.30 น. คณะวิทยาการจัดการขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรม MS Market ถนนข้างสำนักศิลปะฯ – ถนนข้างอาคาร 2 เนื่องจากมีร้านค้าผู้ประกอบการเพิ่มเป็นจำนวนมาก #ขออภัยในความไม่สะดวก

รายชื่อร้านค้าและกิจกรรม ในตลาดนัด MS Market

รายชื่อร้านค้าและกิจกรรม ในตลาดนัด MS Market: แหล่งเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการ #ประจำวันพุธที่27กุมภาพันธ์2562 #MSMarket #ตลาดนัดวันพุธ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ English Camp ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ English Camp อบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 #สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวน 9 รุ่น ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตาม Link ด้านล่างนี้ ? https://goo.gl/viV1XU รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 3 วันที่ 10-11 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 4 วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 5 วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 6 …

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ English Camp ปีการศึกษา 2561 Read More »

โครงการ “Leadership Development Program”

#ประชาสัมพันธ์ โครงการ “Leadership Development Program” จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) #รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 ที่มีบุคลิกความเป็นผู้นำและสนใจที่จะพัฒนาตนเอง สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ >> http://www.ldpcpall.com #เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2562 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ➡www.ldpcpall.com

การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค #เปิดรับสมัคร #ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 #สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tourism.go.th หรือhttps://goo.gl/C64w9d

กิจกรรมประกวดหนังสั้น “นอนหลับดี ชีวิตเปลี่ยน by P80 ”

?? กิจกรรมดีๆ มีมาอีกแล้ววว ?? ✨ รอบนี้ P80 มีกิจกรรมดีๆมากฝาก กับกิจกรรมประกวดหนังสั้น ✨ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “นอนหลับดี ชีวิตเปลี่ยน by P80 หรือ Chang your sleeping, Chang your life” ?? ชิงเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ‼‼‼ ?? ⭐ รางวัลการประกวด รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมโล่ และ ใบประกาศ รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมโล่ และ ใบประกาศ กฎกติกาการส่งประกวด ? เนื้อหาเกี่ยวกับการรับประทาน P80 …

กิจกรรมประกวดหนังสั้น “นอนหลับดี ชีวิตเปลี่ยน by P80 ” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26

#ทีมเชียร์ลีดเดอร์ ได้รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับ1 #การประกวดผู้นำเชียร์ ?‍♀️ #แสตนด์เชียร์ ได้รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับ1 #การประกวดกองเชียร์ ?? #สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับ1 #การแข่งขันทักษะทางศรษฐศาสตร์ ? #การจัดการทั่วไป #การบริหารทรัพยากรมนุษย์ #การท่องเที่ยว ได้รับรางวัล #ชมเชย ? #การแข่งขันเกมธุรกิจ ??? #สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล #ชนะเลิศ และ #รางวัลชมเชย ?? #การประกวดทำสื่อรณรงค์ ? #สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับ2 #การแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม ?? #สาขาวิชาการเงิน ได้รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับ2 #การแข่งขันทักษะทางด้านการเงิน ? #สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับ2 และ #รางวัลชมเชย #การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางบัญชี ??   #สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับราง #วัลชนะเลิศ และ #รองชนะเลิศอันดับ1 #การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาการวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 Read More »