ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ 

  ขั้นตอนการส่งบทความ  

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน: คุณอารยา ศรีสาพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์: 042-411-040 ต่อ 1160 Fax: 042-211-069
Email : a.srisapun@gmail.com

Hit Counters free