E-Booking


หมายเหตุ

เพื่อไม่ให้จองห้องตรงกับห้องเรียนปกติ ขอให้อาจารย์เช็คตารางห้องเรียนปกติในระบบของมหาวิทยาลัย ให้เบื้องต้นก่อน!
ระบบบริการบุคลากร คลิกที่นี่

หน้าแรก

31

จำนวนห้อง

0

รายการที่รออนุมัติ

12

จำนวนห้องที่จอง

รายการจองล่าสุด

# ห้อง วันที่ เวลาที่ขอใช้ บันทึกเมื่อ สถานะ
1 335 21 ตุลาคม 2564 08.00 น. ถึง 16.30 น. 19 ตุลาคม 2564 | 10:08 น. อนุมัติ
2 ห้องประชุมดอกจาน (327) 20 ตุลาคม 2564 13.30 น. ถึง 16.00 น. 18 ตุลาคม 2564 | 03:06 น. ตรวจสอบแล้ว รออนุมัติ
3 ห้องประชุมเล็ก (323) 19 ตุลาคม 2564 14.00 น. ถึง 17.00 น. 15 ตุลาคม 2564 | 03:49 น. อนุมัติ
4 ห้องประชุมดอกจาน (327) 15 ตุลาคม 2564 08.30 น. ถึง 16.30 น. 7 ตุลาคม 2564 | 10:03 น. อนุมัติ
5 326 4 ตุลาคม 2564 13.00 น. ถึง 16.00 น. 4 ตุลาคม 2564 | 01:12 น. ตรวจสอบแล้ว รออนุมัติ
6 ห้องประชุมดอกจาน (327) 22 กันยายน 2564 15.00 น. ถึง 17.00 น. 20 กันยายน 2564 | 03:22 น. อนุมัติ
7 ห้องประชุมดอกจาน (327) 23 กันยายน 2564 08.30 น. ถึง 16.30 น. 20 กันยายน 2564 | 03:19 น. อนุมัติ
8 ห้องประชุมเล็ก (323) 21 กรกฏาคม 2564 14.00 น. ถึง 16.00 น. 20 กรกฏาคม 2564 | 12:15 น. อนุมัติ
9 ห้องประชุมเล็ก (323) 23 กรกฏาคม 2564 08.30 น. ถึง 17.00 น. 6 กรกฏาคม 2564 | 02:56 น. อนุมัติ
10 ห้องประชุมเล็ก (323) 22 กรกฏาคม 2564 08.30 น. ถึง 17.00 น. 6 กรกฏาคม 2564 | 02:54 น. อนุมัติ
11 ห้องประชุมดอกจาน (327) 21 กรกฏาคม 2564 08.30 น. ถึง 17.00 น. 6 กรกฏาคม 2564 | 02:52 น. อนุมัติ
12 ห้องประชุมดอกจาน (327) 19 กรกฏาคม 2564 08.30 น. ถึง 17.00 น. 6 กรกฏาคม 2564 | 02:50 น. อนุมัติ
13 ห้องประชุมดอกจาน (327) 16 กรกฏาคม 2564 08.30 น. ถึง 17.00 น. 6 กรกฏาคม 2564 | 02:48 น. อนุมัติ
14 ห้องประชุมดอกจาน (327) 9 กรกฏาคม 2564 13.30 น. ถึง 17.00 น. 5 กรกฏาคม 2564 | 02:19 น. อนุมัติ