E-Booking


หมายเหตุ

เพื่อไม่ให้จองห้องตรงกับห้องเรียนปกติ ขอให้อาจารย์เช็คตารางห้องเรียนปกติในระบบของมหาวิทยาลัย ให้เบื้องต้นก่อน!
ระบบบริการบุคลากร คลิกที่นี่

หน้าแรก

18

จำนวนห้อง

1

รายการที่รออนุมัติ

2

จำนวนห้องที่จอง

รายการจองล่าสุด

# ห้อง วันที่ เวลาที่ขอใช้ บันทึกเมื่อ สถานะ
1 2201 16 เมษายน 2564 01.00 น. ถึง 01.00 น. 16 เมษายน 2564 | 02:35 น. รอตรวจสอบ
2 ห้องประชุมดอกจาน (327) 29 มีนาคม 2564 12.00 น. ถึง 14.00 น. 29 มีนาคม 2564 | 02:19 น. อนุมัติ
3 ห้องประชุมดอกปีบ 24 มีนาคม 2564 10.30 น. ถึง 15.30 น. 24 มีนาคม 2564 | 10:29 น. อนุมัติ