คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หลักสูตรที่เปิดสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด                    

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวศูนย์ฝึกฯวิชาชีพทั้งหมด

ภาพข่าวกิจกรรม                     

วีดีโอกิจกรรม                         

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

ปฏิทินวิทยาการจัดการ                       

January 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ติดต่อเรา                      

Youtube

Google maps

เบอร์โทร,Email

  • 042-211040 ต่อ 1160,1415
  • 042-211069
  • ms@udru.ac.th