สัมมนาทางวิชาการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 1/2562 หัวข้อ 1.โครงการสัมมนาเรื่องการศึกษาการบริหารจัดการของธุรกิจ Start Up บริษัท Food panda สาขาอุดรธานี โดย วิทยากร นายธนสาร พลนาล้อม 2.พฤติกรรมสำลักเสรีวัยรุ่น โดย วิทยากร นางดวงพร ถิ่นถา นางเนตรณพิศ มณีโชติ 3.ปั่นโป๋”น้ำมะพร้าวเผาสด” โดย วิทยากร นายคมสันต์ ไชยบุพภา วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 324 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี