ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ROV

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #ผู้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ROV พร้อมด้วยเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขันในงาน Advice E-Sports 2019 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (หอประชุมหน้าตึก 12) ??