administrator

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers 2020 โดย มูลนิธิอาเซียนร่วมกับบริษัท SAP

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครการแข่งขันโดยตรงได้ทางเว็บไซต์  www.aseandse.org

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จ านวน ๑ ห้อง ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ ห้องคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์  >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << แบบ บก. ๐๑ >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << รูปแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุง >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ <<

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวันที่ ๑๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  

ประชุมหัวหน้าสาขาวิชา

วันศุกร์ที่ 20 มีค. 63 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมดอกจาน เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงาน และการบริหารจัดการรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 3/2562 Previous Next

รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2562 สำหรับนักศึกษาฝึกต้นสังกัดและเจ้าของกิจการ

#รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2562 สำหรับนักศึกษาฝึกต้นสังกัดและเจ้าของกิจการ ?ให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 19 เมษายน 2563 รายละเอียดการส่งเอกสาร ??? https://bit.ly/2y94uPF ลงทะเบียนฝึกงานได้ที่ ??? http://academic.udru.ac.th/msintern/ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-6310155 เวลา 08.30-17.00 น. คุณดาว หรือ Facebook: คุณดาว ดาวอุดรครีม