ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า
และการมีงานทำ
ทำแบบสำรวจ

ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2562  

 • ปิติภัทร ริตจะนัง

  สาขาวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว สำเร็จการศึกษาปี 2549

 • ยุทธชัย ศรบุญลา

  สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สำเร็จการศึกษาปี 2540

 • ร้อยตำรวจเอกธวัชชัย ไชยจงมี

  สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สำเร็จการศึกษาปี 2540

 • วิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ

  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สำเร็จการศึกษาปี 2544

 • วัชระ ภัคนันท์สกุล

  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สำเร็จการศึกษาปี 2541

 • ธารวิมล บุญยัง

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปี 2550

 • กิตติภณ สีชาทุม

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปี 2550

 • ทวีพร ขวาของ

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำเร็จการศึกษาปี 2546

 • ชัชชญา ตรีศาสตร์

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สำเร็จการศึกษาปี 2546

 • จ่าอากาศเอกภาณุพงศ์ รัตนัง

  สาขาวิชาการตลาด สำเร็จการศึกษาปี 2557

 • พรปวีณ์ จินตะเวช

  สาขาวิชาการตลาด สำเร็จการศึกษาปี 2550

 • มนัส สีสังข์

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำเร็จการศึกษาปี 2556

 • ศรายุทธ จิรวัฒนานันต์

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำเร็จการศึกษาปี 2550

 • ยงยุทธ อินทร์พันธ์

  สาขาวิชาการบัญชี สำเร็จการศึกษาปี 2542

 • ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

  สาขาวิชาการบัญชี สำเร็จการศึกษาปี 2548

 • สุลีพร บุตรดี

  สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด สำเร็จการศึกษาปี 2560

 • กรรณสุภัค บุตตะโยธี

  สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด สำเร็จการศึกษาปี 2557

ข้อเสนอแนะด้านอาชีพสำหรับเพื่อนๆและรุ่นน้อง  

ประกาศรับสมัครงาน  

สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/ อ่านเพิ่มเติม


หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563

1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563
2. ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้นำมาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ่านเพิ่มเติม


บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://www.tot.co.th > เกี่ยวกับทีโอที > สมัครงาน > สมัครงานกับทีโอที อ่านเพิ่มเติม


สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2563

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ ที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม


กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 72 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางอีเมล์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานพัสดุ กรมบังคับคดี แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือทาง e-mail : passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ อ่านเพิ่มเติม


เว็บไซต์หางาน  

ภาพกิจกรรม