ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ ห้องคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์  >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ <<

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ <<

แบบ บก. ๐๑ >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ <<

รูปแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุง >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ <<

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ <<