ตารางทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2562 วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.


[pdf-embedder url=”http://ms.udru.ac.th/ms/wp-content/uploads/2019/08/สำรวจผู้คุมสอบภาษาอังกฤษ.pdf”]