รางวัลชนะเลิศ UDRU BRAND AMBASSADOR 2023 Brand Ambassador Udonthani Rajabhat University 2023

🎉ขอแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศ
🌟UDRU BRAND AMBASSADOR 2023
Brand Ambassador Udonthani Rajabhat University 2023
รางวัล popular vote
รางวัลขวัญใจกองประกวด
รางวัลบอสซาวด์
👑นางสาวธัญญาภรณ์ ศิริเวช
💟 คณะวิทยาการจัดการ 💟