bb ll

พัฒนาผู้นำนักศึกษาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วจ.มรภ 38 แห่ง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือผู้นำนักศึกษา ด้านกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็น การเปิดเวทีการแสดงออกให้แก่นักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการการทำกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง สำหรับพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นั้น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล สิงห์คำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตร พร้อมอวยพร และให้โอวาทแก่เหล่าผู้นำนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการผ่านแนวคิดวิศวกรสังคม ภายใต้แนวคิด “ภาพฝันที่อยากให้เป็น” รางวัลชนะเลิศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาพกิจกรรมในงานเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/XxZKmp36hSnxEZbdA

ประชุม เชิงปฏิบัติการ “สภาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อุดรธานี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ “สภาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวรายงานว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สมาคมสภาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สภาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ ระหว่างสถาบันเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เป็นการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ในประเด็นการพลิกโฉมในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น การพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาหลักสูตร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน …

ประชุม เชิงปฏิบัติการ “สภาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ Read More »

ขอเชิญนศ.ตอบแบบสำรวจจำนวนรถจักรยานยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และหมวกนิรภัย

กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจจำนวนรถจักรยานยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และหมวกนิรภัย ภายในวันที่ 24  พฤศจิกายน 2566 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzkIMtUq7dmaBO8kWLktKzC9GehA3tb3DJbal7ol1guo23FA/viewform?fbclid=IwAR1LFCkfTeg9m5MS_6WlP3km_zEeoN-jmdsuekaVLt0oFm1aQHyxGMMYVN4

โครงการอบรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ครั้งที่ 1

ศูนย์เส้นทางสายไหม โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉิงตู ประเทศจีน ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมรับฟังการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้รับเกียรติในการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนโดย รองศาสตราจารย์ Zhao Li อาจารย์ประจำสาขาวิชาอีคอมเมิร์ชข้ามพรหมแดน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉิงตู บรรยายหัวข้อ เข้าใจตลาดการค้าออนไลน์ (E-Commerce) ข้ามพรมแดนของประเทศจีน(นำเข้าสินค้า) อาจารย์ Li Chunlin อาจารย์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉิงตู บรรยายหัวข้อ การค้าออนไลน์ผ่านการถ่ายทอดสด (Live streaming e-Commerce) คุณ Liu Changliang ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ บรรยายหัวข้อ วิเคราะห์ความต้องการของตลาดเอเชีย (นำเข้า-ส่งออก) อาจารย์ Zhang Miao อาจารย์ประจำสาขาวิชาอีคอมเมิร์ช วิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉิงตู บรรยายหัวข้อ ทักษะการตัดต่อ ทักษะการไลฟ์สตรีม และการลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 …

โครงการอบรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ครั้งที่ 1 Read More »

MPLC แนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 MPLC (My Path to Leaming and Culture) Co. L.d. แนะแนวประชาสัมพันธ์และการจัดสอบออนไลน์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม MPLC ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาลเข้าร่วมสอบชิงทุนโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ MPLC (My Path to Leaming and Culture) Co. L.d. เป็นองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มากกว่า 30 ปี ทั้งนักศึกษาจากประเทศไทยไปต่างประเทศ (Outbound Program) และนักศึกษาจากต่างประเทศมาประเทศไทย (Inbound Program) โดยมีเครือข่ายทั่วโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสตรเลีย ฝรั่งเศส สวีเดน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก อิตาลี ไอร์แดนด์ สเปน …

MPLC แนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Read More »

การแข่งขันทักษะวิชาการผ่านแนวคิดวิศวกรสังคม “ภาพฝันที่อยากให้เป็น”

การแข่งขันทักษะวิชาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแนวคิดวิศวกรสังคมภายใต้แนวคิด “ภาพฝันที่อยากให้เป็น” ภายใต้โครงการ โครงการ พัฒนาผู้นำนักศึกษาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดโดยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับสมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแนวคิดวิศวกรสังคมภายใต้แนวคิด “ภาพฝันที่อยากให้เป็น” โดยการหยิบยกผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นของท่านมาคิด ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนากระบวนการและสร้างสรรค์ ออกมาเป็นภาพฝันต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยากให้เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการแนวคิดวิศวกรสังคม กฎกติกา ทีมแข่งขัน 1 – 5 คน เวลาการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที และถามตอบ 2 นาที นักศึกษาสามารถนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาจัดแสดงหรือนำเสนอผ่านสื่อนำเสนออื่นๆได้ เกณฑ์การพิจารณา การนำเสนอแสดงถึงกระบวนการคิด MIC model ซึ่งประกอบด้วย การปรับปรุง (Modify) ยกระดับ (Improve) และสร้างเพิ่ม (Create) กระบวนการพัฒนาควรแสดงถึงทักษะที่สำคัญของวิศวกรสังคมคือ นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาต้องตอบโจทย์ชุมชน รางวัลประกวด อันดับ 1 3,000 บาท อันดับ 2 2,000 บาท …

การแข่งขันทักษะวิชาการผ่านแนวคิดวิศวกรสังคม “ภาพฝันที่อยากให้เป็น” Read More »

ประกาศรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี(HPV)

นักศึกษาหญิงที่แจ้งความประสงค์ ที่จะฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี(HPV) มารับบริการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 (นครอุดรธานี) หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาววิไลวรรณ คมขำ หมายเลขโทรศัพท์ 081-9545355