ข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการ

ผลการสำรวจผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

ผลการสำรวจผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 ผลการสำรวจผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกกับการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 (สำรวจเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของจังหวัดอุดรธานีทั้ง 8 เขต) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครบทความวิจัย

ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครบทความวิจัย !! เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562 เรื่อง “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2562 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ms.udru.ac.th/MSRC2019

เปิดรับบทความวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่1 ฉบับที่2

วารสารวิทยาการจัดการ ขอเชิญท่านร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่1 ฉบับที่2 เดือนมีนาคม – เมษายน 2562 เปิดรับบทความผ่านเว็บไซต์แล้ววันนี้!! [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”] คลิกที่นี่

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอใน #การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ปี 2562 เรื่อง “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2562 #ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่http://ms.udru.ac.th/MSRC2019