ประกาศ นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่4 และนักศึกษาตกรุ่น ที่จะออกฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2/2565 เข้าประชุมพร้อมกัน