admin

ประชาสัมพันธ์โครงการ ” LDP ” LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM 2565 !!! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ทั่วประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษา ——————————— เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ : สำหรับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ผู้มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง พร้อมจะเปิดใจในการเรียนรู้ และร่วมสร้างเครือข่ายในอนาคต ———————————– ขั้นตอนการสมัคร 1. Download ใบสมัครได้ที่ Link: https://shorturl.asia/bE1zk หรือ Commentด้านล่าง (มี2หน้า) 2. กรอกข้อมูล แล้วส่งกลับมาที่ Email: Ldpcpall@gmail.com จดหมาย : 58/28 อาคารเดอะธารา ชั้น 19 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 3. รอทีมงานโทรติดต่อ เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ 4. ประกาศผล ใน Fanpage …

ประชาสัมพันธ์โครงการ ” LDP ” LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM 2565 !!! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ทั่วประเทศ Read More »

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรภาคเอกชน

วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้อง 324 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.ระพีพรรณ จันทรสา ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรภาคเอกชน” ซึ่งสาขาวิชาการการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดขึ้นสืบเนื่องจากการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทางการจัดการเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรภาคเอกชนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรภาคเอกชน ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรภาคเอกชนที่ตนเข้าไปทำงานในอนาคต และได้รับเกียรติจาก คุณศมน ชคัตธาดากุล CEO บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมนาทางวิชาการ : การบริหารองค์กรภาคเอกชนด้วยหลักธรรมาภิบาล

—————————-ในวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 324 อาคาร 3 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี—————–เชิญลงทะเบียนร่วมสัมมนาได้ฟรี โดยสแกน QR-code ตามป้ายด้านล่างนี้

นศ.นิเทศ คว้ารางวัล หนังมหาชน จากโครงการเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 6

————— นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คว้ารางวัลหนังมหาชน จากโครงการเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 6 จากทีมผู้เข้าแข่งขันที่มาจากประเทศไทยและสาธารณประธิปไตยประชาชนลาว จำนวนรวม 60 ทีม โดยโครงการเทศกาลหนังเมืองแคนเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ซึ่งนักศึกษาในทีมที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย นายธวลธรรม นาทันใจ นายพรมแดน ดีนาค นายวิทวัส ศรีคอนซ้าย นายธนวัฒน์ เวสสาพรม นายเลิศพิพัฒน์ ตรีเหรา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุวัฒนา ดีวงษ์ และ อาจารย์ชาย วรวงศ์เทพ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการเทรดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล”

วันที่ 6 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.ระพีพรรณ จันทรสา ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการเทรดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล” ซึ่งสาขาวิชาการการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดขึ้นสืบเนื่องจากการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทางการจัดการเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในเทรดหุ้น และ สกุลเงินดิจิทัล ศึกษาถึงปัจจัยด้านความยากง่ายต่อการซื้อ-ขายหุ้น เทคนิคและประสบการณ์จากการอบรมสัมมนาเทรดหุ้น และ สกุลเงินดิจิทัล ไปใช้ในการลงทุนได้จริง และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุพจน์ สกุลแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมนาทางวิชาการ : แนวทางการเทรดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล

—————————- ในวันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:00-12:00 น. ณ สำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี —————– เชิญลงทะเบียนร่วมสัมมนาได้ฟรี โดยสแกน QR-code ตามป้ายด้านล่างนี้

พิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงอธิษฐานอนุโมทนาเทียนพรรษาพระราชทาน ให้พุทธศาสนิกชน เชิญไปน้อมถวาย พร้อมชุดสังฆทานบุญ และยอดทำบุญถวายเทียนพรรษา จากคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 13,817.65 บาท ณ วัดโพธิวราราม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม ถวายเทียนพรรษา ทรงอธิฐานจิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 31 สิงหาคม 2565