admin

ประกาศปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตกรุ่น ที่แจ้งความประสงค์ออกฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2/2565

เข้าปฐมนิเทศพร้อมกัน ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. กำหนดการ 1) เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าเข้าปฐมนิเทศที่ชั้น 1 อาคาร 17 พร้อมทั้งตรวจการแต่งกาย หากแต่งกายไม่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ หัก 10 คะแนน 2) เวลา 09.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศ 3)เวลา 09.00-0.930 น. ถือว่ามาสาย หัก 10 คะแนน 4)เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป มาสาย หัก 15 คะแนน ให้เข้าปฐมนิเทศได้ แล้วทำบันทึกขออนุญาตหลังจากปฐมนิเทศเสร็จ หมายเหตุ นักศึกษานักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงิน การจัดการ …

ประกาศปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาตกรุ่น ที่แจ้งความประสงค์ออกฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2/2565 Read More »

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นประธานในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขับเคลื่อนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565 โดยความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เป็นปีที่ 3 ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความก้าวหน้ายั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้ ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP/กลุ่มอาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนักศึกษา

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเมื่อ เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นเวลา 08.30 น. ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อชาวราชภัฏทั้งมวล โดยทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ จากนั้นทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งมวล พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น เพื่อยกระดับการศึกษา …

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9 Read More »

ประชาสัมพันธ์โครงการ ” LDP ” LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM 2565 !!! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ทั่วประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษา ——————————— เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ : สำหรับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ผู้มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง พร้อมจะเปิดใจในการเรียนรู้ และร่วมสร้างเครือข่ายในอนาคต ———————————– ขั้นตอนการสมัคร 1. Download ใบสมัครได้ที่ Link: https://shorturl.asia/bE1zk หรือ Commentด้านล่าง (มี2หน้า) 2. กรอกข้อมูล แล้วส่งกลับมาที่ Email: Ldpcpall@gmail.com จดหมาย : 58/28 อาคารเดอะธารา ชั้น 19 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 3. รอทีมงานโทรติดต่อ เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ 4. ประกาศผล ใน Fanpage …

ประชาสัมพันธ์โครงการ ” LDP ” LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM 2565 !!! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ทั่วประเทศ Read More »