admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,300 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน

นักศึกษาที่จองหอพักมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยในช่วงนี้

สามารถแจ้งความประสงค์เข้าพักผ่านระบบได้ และรอการยืนยันอนุญาตให้เข้าพักตามขั้นตอน (โปรดอ่านรายละเอียด ข้อปฏิบัติ และวิธีการเข้าพัก) และแจ้งความจำนงได้ที่ https://std.udru.ac.th/std/Form_dorm_explore.php

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตอบแบบสำรวจเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตอบแบบสำรวจเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ได้ตาม QR code หรือสามารถเข้าไปตอบได้ตามลิงค์ >> https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfcDQOteq7i2y…/viewform <<