ดาว-เดือนคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565

👑 ดาว-เดือนคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565 👑

— MS Fresher 2022 —