ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อนำเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ปี 2565

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อนำเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ปี 2565

ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565

ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://ms.udru.ac.th/MSRC2022/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล msrc@udru.ac.th โทร 042-211040 ต่อ 1154]