คณบดี นำทีมผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในหอพักเขตเทศบาลนครอุดรธานี