ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกระดับ ติดต่อรับซิมทรูได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้าน

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกระดับ ติดต่อรับซิมทรูได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้าน เพียงแสดงบัตรประชาชนคู่กับบัตรนักศึกษา (หรือเอกสารที่แสดงสถานะนักศึกษา)
เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตฟรี เป็นระยะเวลา 365 วัน ตามเงื่อนไขประกาศในโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป