ขอเชิญเดิน – วิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) 30 กม.ในงาน “30 ปีนิเทศศาสตร์ 30 กม. สู้ภัยโควิด” ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 30 มิ.ย. 64

30 ปี นิเทศศาสตร์ เดิน-วิ่ง สู้ภัยโควิด
—————————————
ขอเชิญเดิน – วิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) 30 กม.ในงาน “30 ปีนิเทศศาสตร์ 30 กม. สู้ภัยโควิด” ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 30 มิ.ย. 64

ผู้เข้าร่วมสามารถสมัครได้ 2 แบบ คือ

1) สมัครฟรี สะสมระยะทาง ครบ 30 km. ผู้สมัครจะได้รับ e-Ticket พร้อมภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับ e-Certificate พร้อมภาพถ่าย

2) ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ Finisher 30 km. เนื้อผ้าดี สีสวย 1 ตัว ได้รับ e-Ticket พร้อมภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ e-Certificate พร้อมภาพถ่าย และได้ร่วมบริจาค 30 บาทให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี ในการซื้ออุปกรณ์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด

ลุ้น! เสื้อที่ระลึก 10 รางวัล เมื่อวิ่งครบระยะทาง พร้อมส่งภาพถ่าย e-Certificate เข้าร่วมประกวด

มาร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีที่ พร้อมได้ร่วมทำบุญกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี ในการซื้ออุปกรณ์สนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด

จัดโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สมัครฟรีที่ www.thai.fit

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามที่เพจ https://www.facebook.com/ca.udru