ขอเชิญนศ.ตอบแบบสำรวจจำนวนรถจักรยานยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และหมวกนิรภัย

กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจจำนวนรถจักรยานยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และหมวกนิรภัย ภายในวันที่ 24  พฤศจิกายน 2566

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzkIMtUq7dmaBO8kWLktKzC9GehA3tb3DJbal7ol1guo23FA/viewform?fbclid=IwAR1LFCkfTeg9m5MS_6WlP3km_zEeoN-jmdsuekaVLt0oFm1aQHyxGMMYVN4