โครงการอบรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ครั้งที่ 1

ศูนย์เส้นทางสายไหม โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉิงตู ประเทศจีน ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมรับฟังการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ซึ่งได้รับเกียรติในการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนโดย
รองศาสตราจารย์ Zhao Li อาจารย์ประจำสาขาวิชาอีคอมเมิร์ชข้ามพรหมแดน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉิงตู
บรรยายหัวข้อ เข้าใจตลาดการค้าออนไลน์ (E-Commerce) ข้ามพรมแดนของประเทศจีน(นำเข้าสินค้า)
อาจารย์ Li Chunlin อาจารย์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉิงตู
บรรยายหัวข้อ การค้าออนไลน์ผ่านการถ่ายทอดสด (Live streaming e-Commerce)
คุณ Liu Changliang ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
บรรยายหัวข้อ วิเคราะห์ความต้องการของตลาดเอเชีย (นำเข้า-ส่งออก)
อาจารย์ Zhang Miao อาจารย์ประจำสาขาวิชาอีคอมเมิร์ช วิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉิงตู
บรรยายหัวข้อ ทักษะการตัดต่อ ทักษะการไลฟ์สตรีม และการลงมือปฏิบัติจริง
📅 กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566
⏰เวลา 08.00 – 16.00 น.
📍รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Voov Meeting
และรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
💌 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QR Code ตามภาพ หรือ https://forms.gle/DADeZfZPN2V5tfnv9
🖥 ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรตามเงื่อนไขจากการเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566