โครงการตลาดกลางซอย #ประชาสัมพันธ์เปิดพื้นที่ให้สำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคในชุมชนซอยจินตคาม เริ่มวันที่ 28 สค.66 ช่วงเวลา 16.00 – 21.00 น. ของทุกวัน