สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศ

นักศึกษาที่มีความประสงค์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566 สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0GwimfaU5UaN5YGQooB2XWTKFbadsrkQKFDhjOCfmkGNCXg/viewform