ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมส่งภาพใส่ ชุดผ้าไทย

UDRU ร่วมอนุรักษ์แต่งกายด้วยผ้าไทย ขอเชิญชวนร่วมอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยการแจ้งชื่อ-สกุล สาขาวิชาและคณะ พร้อมอัพโหลดรูปภาพ การแต่งกายด้วยผ้าไทย จะเป็นถาพหมู่คณะ หรือภาพเดี่ยวสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเปิดโหวตเพื่อทำการโหวตผู้ที่แต่งกายยอดเยี่ยมประจำเดือน เริ่มส่งภาพได้ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2564 เป็นต้นไปผ่านทางเว็ปไซต์ https://culture.udru.ac.th หรือ เฟสบุ๊คสำนักศิลปะและวัฒนธรรม https://www.facebook.com/culture.udru.ac.th

ขอเชิญชวนร่วม ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนร่วม ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์https://ms.udru.ac.th/wellwishes/

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอเชิญนักศึกษา รหัส 64 ทุกคนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” (ออนไลน์) 14 กรกฎาคม 2564 14.00-15.00 น. ปฐมนิเทศ รายละเอียดกิจกรรมและลิ้งออนไลน์จะอยู่ในเพจhttps://facebook.com/groups/334727634901189ให้นักศึกษาทุกคนกดเข้าร่วมเพจ เนื่องจากนักศึกษาตั้งแต่รหัส 63 เป็นต้นไปต้องผ่านสอบภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ำกว่า B1 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านได้ตามระเบียบรายละเอียดกิจกรรม และระเบียบตามไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกระดับ ติดต่อรับซิมทรูได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้าน

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกระดับ ติดต่อรับซิมทรูได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้าน เพียงแสดงบัตรประชาชนคู่กับบัตรนักศึกษา (หรือเอกสารที่แสดงสถานะนักศึกษา)เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตฟรี เป็นระยะเวลา 365 วัน ตามเงื่อนไขประกาศในโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนนักศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนลงทะเบียนไว้ตามช่องทางนี้ได้ และจะมีการจัดสรรจัคซีนตามลำดับ https://std.udru.ac.th/std/Form_vaccine.php