ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กเก่ง วจ. ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมการตลาดจนจบการศึกษา

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2566 สมาคมการตลาดและมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีและมีศักยภาพที่จะเป็นนักการตลาดที่ดี ณ โรงแรมไอบิสแบงค็อก สาทร กรุงเทพมหานคร #ขอแสดงความยินดี กับ นายอนุชา หล้าแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา เมื่อตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีรับมอบทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 36,000 บาท และการอบรมพัฒนาศักยภาพนักการตลาด จากสมาคมการตลาดจนจบการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกิตติมศักดิ์ และมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทและความรู้แก่นิสิต นักศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษานี้ด้วยครับ ในโอกาสนี้ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธินประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิสำหรับทุนการศึกษาที่ได้เป็นทุนต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษา และนักศึกษาที่ได้ทุนจะได้มีโอกาสเข้าฟังการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมการตลาด การเข้าร่วมโครงการ Marketing trainee ฯลฯ โดยมูลนิธิฯให้การสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอแสดงยินดีด้วยอีกครั้งกับพี่เป็ด เราด้วยนะครับ #สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย #มูลนิธิเพื่อการศึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย #MATsoiety  

ประกวดโครงการ Digiwar ปี 5 ในหัวข้อ “Hydrogen คืออะไร…? ใครรู้บ้าง”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ Digiwar ปี 5 ในหัวข้อ “Hydrogen คืออะไร…? ใครรู้บ้าง” ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และสิทธิเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าลำตะคอง ระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบไฮโดรเจน ฯ พร้อมดูระบบผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าใต้ดินลำตะคองฯ ตามเงื่อนไขของ กฟผ. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ประเด็น การกำหนดกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสาร และการติดตามประเมินผลการสื่อสาร เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เข้าประกวดได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่สำคัญสำหรับเทรนด์พลังงานโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะพลังงานไฮโดรเจน รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้องให้กลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลสู่สังคมวงกว้างต่อไป เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เข้าประกวดได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลที่ทันสมัย คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด นิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อายุระหว่าง18-25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดแบบทีม ทีมละไม่เกิน 1-3 คน โดยสมาชิกในทีมสามารถมาจากสถาบันการศึกษาระดับชั้นและอายุที่แตกต่างกันได้ …

ประกวดโครงการ Digiwar ปี 5 ในหัวข้อ “Hydrogen คืออะไร…? ใครรู้บ้าง” Read More »

รางวัลชนะเลิศ UDRU BRAND AMBASSADOR 2023 Brand Ambassador Udonthani Rajabhat University 2023

ขอแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศ UDRU BRAND AMBASSADOR 2023 Brand Ambassador Udonthani Rajabhat University 2023 รางวัล popular vote รางวัลขวัญใจกองประกวด รางวัลบอสซาวด์ นางสาวธัญญาภรณ์ ศิริเวช คณะวิทยาการจัดการ

MSUDRU x genieROCKU

ชาวราชภัฏอุดร เตรียมตัวให้พร้อม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ Genie records MSUDRU x genieROCKU ฟรีคอนเสิร์ตจาก genie records ใน YAMAHA Fazzio presents genie ROCK U #ร็อกทุกสถาบัน ภายในงานพบกับกิจกรรมการอบรมการขับขี่ปลอดภัย และการทดลองใช้ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ฟรีคอนเสิร์ตจาก Genie Records พบกับ KWANG AB NORMAL – PARADOX – JOEY PHUWASIT ลงทะเบียนรับ QR Code https://event.gmmshow.com/register/gnrudru จำกัดสิทธิเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (เข้าได้ทุกคณะฯทุกชั้นปี QR Code มีจำนวนจำกัด) 7 สิงหาคมนี้ 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ในเมือง) การเเต่งกาย …

MSUDRU x genieROCKU Read More »