ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปฐมนิเทศ นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ออกฝึงานในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว เข้าปฐมนิเทศออนไลน์พร้อมกัน ด้วยโปรแกรม Google Meet

คลิกลิงก์https://meet.google.com/qrf-ypix-xcrและล็อกอินด้วย @udru.ac.th กำหนดการเวลา 11.30-11.45 รายงานตัว ลงชื่อเข้าปฐมนิเทศใน Google Meetเวลา 11.45 – 13.00 น. ปฐมนิเทศ หมายเหตุ ผู้ที่เข้าร่วม Google Meet และลงชื่อหลัง 12.00 ถือว่าสาย หัก 10 คะแนน

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมแข่งขันการรับรางวัลทักษะการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

#ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมแข่งขันการรับรางวัลทักษะการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สามารถสอบออนไลน์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 ส.ค. 64 เวลา 23.59 น. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:https://dl.udru.ac.thhttps://www.facebook.com/ARITUDRU

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมส่งภาพใส่ ชุดผ้าไทย

UDRU ร่วมอนุรักษ์แต่งกายด้วยผ้าไทย ขอเชิญชวนร่วมอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยการแจ้งชื่อ-สกุล สาขาวิชาและคณะ พร้อมอัพโหลดรูปภาพ การแต่งกายด้วยผ้าไทย จะเป็นถาพหมู่คณะ หรือภาพเดี่ยวสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเปิดโหวตเพื่อทำการโหวตผู้ที่แต่งกายยอดเยี่ยมประจำเดือน เริ่มส่งภาพได้ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2564 เป็นต้นไปผ่านทางเว็ปไซต์ https://culture.udru.ac.th หรือ เฟสบุ๊คสำนักศิลปะและวัฒนธรรม https://www.facebook.com/culture.udru.ac.th

ขอเชิญชวนร่วม ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนร่วม ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์https://ms.udru.ac.th/wellwishes/

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอเชิญนักศึกษา รหัส 64 ทุกคนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” (ออนไลน์) 14 กรกฎาคม 2564 14.00-15.00 น. ปฐมนิเทศ รายละเอียดกิจกรรมและลิ้งออนไลน์จะอยู่ในเพจhttps://facebook.com/groups/334727634901189ให้นักศึกษาทุกคนกดเข้าร่วมเพจ เนื่องจากนักศึกษาตั้งแต่รหัส 63 เป็นต้นไปต้องผ่านสอบภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ำกว่า B1 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านได้ตามระเบียบรายละเอียดกิจกรรม และระเบียบตามไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกระดับ ติดต่อรับซิมทรูได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้าน

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกระดับ ติดต่อรับซิมทรูได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้าน เพียงแสดงบัตรประชาชนคู่กับบัตรนักศึกษา (หรือเอกสารที่แสดงสถานะนักศึกษา)เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตฟรี เป็นระยะเวลา 365 วัน ตามเงื่อนไขประกาศในโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนนักศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนลงทะเบียนไว้ตามช่องทางนี้ได้ และจะมีการจัดสรรจัคซีนตามลำดับ https://std.udru.ac.th/std/Form_vaccine.php