ข่าวประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไฟล์ >> ดาวน์โหลดไฟล์ <<

ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จ านวน ๑ ห้อง ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ ห้องคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์  >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << แบบ บก. ๐๑ >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << รูปแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุง >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ <<