ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ <<

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จ านวน ๑ ห้อง ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

[pdf-embedder url=”https://ms.udru.ac.th/ms/wp-content/uploads/2020/04/10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.pdf”]

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ ห้องคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์  >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << แบบ บก. ๐๑ >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << รูปแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุง >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง >> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ << [pdf-embedder url=”https://ms.udru.ac.th/ms/wp-content/uploads/2020/04/6.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.pdf”][pdf-embedder url=”https://ms.udru.ac.th/ms/wp-content/uploads/2020/04/รวมประกวดราคา-1.pdf” title=”รวมประกวดราคา (1)”][pdf-embedder url=”https://ms.udru.ac.th/ms/wp-content/uploads/2020/04/แบบ-บก.01-1.pdf” title=”แบบ-บก.01 (1)”][pdf-embedder url=”https://ms.udru.ac.th/ms/wp-content/uploads/2020/04/แบบ-1.pdf” title=”แบบ 1″][pdf-embedder url=”https://ms.udru.ac.th/ms/wp-content/uploads/2020/04/แบบ-2.pdf” title=”แบบ 2″]

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวันที่ ๑๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ ๓๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒