นักศึกษาที่จองหอพักมหาวิทยาลัย ที่ประสงค์จะเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยในช่วงนี้

สามารถแจ้งความประสงค์เข้าพักผ่านระบบได้ และรอการยืนยันอนุญาตให้เข้าพักตามขั้นตอน

(โปรดอ่านรายละเอียด ข้อปฏิบัติ และวิธีการเข้าพัก)

และแจ้งความจำนงได้ที่

https://std.udru.ac.th/std/Form_dorm_explore.php