ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตอบแบบสำรวจเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ COVID-19

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตอบแบบสำรวจเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ได้ตาม QR code หรือสามารถเข้าไปตอบได้ตามลิงค์

>> https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfcDQOteq7i2y…/viewform <<