ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดเวทีวิชาการออนไลน์ โครงการ“Digital marketing trend 2021’’

#ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
จัดเวทีวิชาการออนไลน์ โครงการ“Digital marketing trend 2021’’
🗓ในวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564
🕰 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 324 อาคาร3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
——————————
สนใจเข้าร่วมรับฟังและลงทะเบียนได้ที่ QR Code ในภาพ