โครงการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารอีสาน
ณ ห้องสตูดิโอสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน
และทีมวิทยากร อาจารย์สาขาวิชาอาหารและบริการ คณะเทคโนโลยี
ทีมบันทึกภาพและถ่ายทำที่ห้องสตูดิโอสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

EP.2 ชื่ออาหารอีสานfusionวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เมนู ซุปแกงเห็ด (ทำจากแกงเห็ดอีสาน)อ.ฐานิศร กนกเลิศฤทธิ์ คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

EP.3 ป่นกบในรายการอีสานฟิวชั่น