ประกาศปฐมนิเทศ นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ออกฝึงานในภาคเรียนที่ 1/2564 แล้ว เข้าปฐมนิเทศออนไลน์พร้อมกัน ด้วยโปรแกรม Google Meet

คลิกลิงก์
https://meet.google.com/qrf-ypix-xcr
และล็อกอินด้วย @udru.ac.th

กำหนดการ
เวลา 11.30-11.45 รายงานตัว ลงชื่อเข้าปฐมนิเทศใน Google Meet
เวลา 11.45 – 13.00 น. ปฐมนิเทศ

หมายเหตุ ผู้ที่เข้าร่วม Google Meet และลงชื่อหลัง 12.00 ถือว่าสาย หัก 10 คะแนน