สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมส่งภาพใส่ ชุดผ้าไทย

UDRU ร่วมอนุรักษ์แต่งกายด้วยผ้าไทย

ขอเชิญชวนร่วมอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยการแจ้งชื่อ-สกุล สาขาวิชาและคณะ พร้อมอัพโหลดรูปภาพ การแต่งกายด้วยผ้าไทย
จะเป็นถาพหมู่คณะ หรือภาพเดี่ยว
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเปิดโหวตเพื่อทำการโหวตผู้ที่แต่งกายยอดเยี่ยมประจำเดือน

เริ่มส่งภาพได้ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป
ผ่านทางเว็ปไซต์ https://culture.udru.ac.th หรือ เฟสบุ๊คสำนักศิลปะและวัฒนธรรม https://www.facebook.com/culture.udru.ac.th