ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอเชิญนักศึกษา 🛑รหัส 64 ทุกคนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ

🛑เข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” (ออนไลน์)

📅14 กรกฎาคม 2564 14.00-15.00 น. ปฐมนิเทศ

รายละเอียดกิจกรรมและลิ้งออนไลน์จะอยู่ในเพจhttps://facebook.com/groups/334727634901189ให้นักศึกษาทุกคนกดเข้าร่วมเพจ

⭕️เนื่องจากนักศึกษาตั้งแต่รหัส 63 เป็นต้นไปต้องผ่านสอบภาษาอังกฤษในระดับไม่ต่ำกว่า B1 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านได้ตามระเบียบรายละเอียดกิจกรรม และระเบียบตามไฟล์แนบ