ขอเชิญนักศึกษาทุกสาขา ทุกชั้นปี ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคัดกรอง และเก็บข้อมูล กรณีการระบาดของเชื้อ Covid-19

โดยข้อมูลต่างของนักศึกษาในการตอบแบบประเมินทางคณะจะเก็บเป็นความลับ

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfe3WZ8Xnw…/viewform…