ช่องทางติดต่อ ไลน์กลุ่ม สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

🎉🎉 ยินดีต้อนรับต้อนรับน้องๆรหัส 64 สู่บ้านชมพู 🎉🎉📣ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ สแกนเข้ากลุ่มไลน์สาขาของตนเอง เพื่อพี่ๆจะได้แจ้งข่าวสารรายละเอียดต่างๆ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้รวดเร็วขึ้น ✨

#สำหรับน้องรหัส64#MSUDRU#นักศึกษาใหม่#คณะวิทยาการจัดการ