ประชาสัมพันธ์ ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563

สามารถทำแบบประเมินผ่านทาาง QR code ที่ระบุด้านล่าง หรือคลิกที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/okAmUvFriBmP7qmXA ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564