นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดคว้ารางวัลการแข่งขัน Blogger Contest หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษ”

👏นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 😍คว้ารางวัลการแข่งขัน Blogger Contest 💖 หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษ”
โดย

👉👉นายมาโนช ทายมานห์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
👉👉นางสาวสิริขวัญ บุญจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ภายในงาน เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ UDRU International Festival มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564


FB สาขาวิชาการตลาด https://www.facebook.com/mk.msudru
เว็บไซต์ สาขาวิชาการตลาด http://mkudru.org/