วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวนหลายอัตรา 

#ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ #เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง #จำนวนหลายอัตรา ในสาขาวิชาต่อไปนี้
– สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาบัญชี
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
– สาขาวิชาภาษาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิชาภาษาช่างอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042-315703 , 09-2702-2074 (อ.อรอนงค์) หรือ 09-3443-5976 (อ.ณัฐพร)