บริษัท ซี พี ออล์ จำกัด(มหาชน) ที่ได้มอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน 400 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอขอบคุณ บริษัท ซี พี ออล์ จำกัด(มหาชน) ที่ได้มอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน 400 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนรับมอบจากทางคณาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก