ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) เปิดรับสมัครตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด #ประจำสาขาทั่วประเทศ

#ประชาสัมพันธ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) เปิดรับสมัครตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด #ประจำสาขาทั่วประเทศ

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smebank.co.th
หรือโทรศัพท์ 0-2265-3170 และ 0-2265-4059