วิทยาการจัดการร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกหล่อพระพุทธศตวรรษราชภัฏอุดร

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธศตวรรษราชภัฏอุดรธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พิธีทำบุญตักบาตรและทำโรงทาน