ประกาศปฐมนิเทศฝึกงาน วันที่ 27 ต.ค. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17

#ประกาศปฐมนิเทศฝึกงาน วันที่ 27 ต.ค. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17

-เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 – 08.30 น.

-นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย คลิกที่ลิงค์  👇👇👇 https://ms.udru.ac.th/msservice/assets/pdf/uniform.pdf

-ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศได้ที่ 👇👇👇 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WyGdtCaQCVNjPy4OEih9RN3SvLa191Y20p0rJx0GjYw/edit#gid=1646108450