เด็กเก่ง วจ. ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมการตลาดจนจบการศึกษา

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2566 สมาคมการตลาดและมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีและมีศักยภาพที่จะเป็นนักการตลาดที่ดี ณ โรงแรมไอบิสแบงค็อก สาทร กรุงเทพมหานคร
🎉#ขอแสดงความยินดี กับ นายอนุชา หล้าแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา เมื่อตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีรับมอบทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 36,000 บาท และการอบรมพัฒนาศักยภาพนักการตลาด จากสมาคมการตลาดจนจบการศึกษา
🙏โดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกิตติมศักดิ์ และมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทและความรู้แก่นิสิต นักศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษานี้ด้วยครับ
🙏ในโอกาสนี้ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธินประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิสำหรับทุนการศึกษาที่ได้เป็นทุนต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษา และนักศึกษาที่ได้ทุนจะได้มีโอกาสเข้าฟังการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมการตลาด การเข้าร่วมโครงการ Marketing trainee ฯลฯ โดยมูลนิธิฯให้การสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
👏 ขอแสดงยินดีด้วยอีกครั้งกับพี่เป็ด เราด้วยนะครับ