ประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

📌ปภ. เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดทำโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าใจและหยุดความสูญเสียบนท้องถนน โดยเฉพาะการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการไม่สวมหมวกนิรภัย

📍ปภ. จึงขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยแบ่งการประกวดออกเป็นสองประเภทคือ ประเภทนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัล ดังนี้
🥇รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
🥈รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
🥉รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
🪙รางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

✍🏻กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานมีดังนี้
➡️ เป็นโปสเตอร์ในรูปแบบ Infographic หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”
➡️ เป็นโปสเตอร์ขนาด A3 (29.7 * 42.0 เซนติเมตร) แนวนอนหรือแนวตั้ง
➡️ จะต้องใช้ภาพการ์ตูนจากบันทึก “ปลอดภัยเจ็ดสหาย 1784” ของปภ. ในการออกแบบ โดยสามารถดาวน์โหลดภาพได้จาก QR code ในโปสเตอร์ด้านล่างนี้
➡️ ต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
➡️ ผลงานจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัย และส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้าย พร้อมทั้งสร้างความรับรู้ กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเพื่อหยุดความสูญเสียจากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและเสียชีวิต
ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ติดลิขสิทธิ์หรือสัญญากับโครงการอื่น รวมถึงไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น และ/หรือละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร โดยปภ. เปิดรับสมัครและให้ส่งผลงานพร้อมแนวคิดในการออกแบบได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2566

#ปภ #ประกวด #โปสเตอร์ #หมวกนิรภัย #เจ็ดสหาย
#ปภ_บอกฝน 👉 raining.disaster.go.th
☎️สายด่วน 1784
🔶FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶Twitter @DDPMNews
🔶Line @1784DDPM
🔶YouTube DDPMNews รู้ทันภัยกับ ปภ.