ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “Understanding Brand Equity”

สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “Understanding Brand Equity” ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของตราสินค้า โดย ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผลกีฬาวังแดงเกมส์29 วิทยาการจัดการ

?เปตองชาย (ทอง) ?ฟุตซอลชาย (ทอง) ?บาสเกตบอลชาย (ทอง) ?บาสเกตบอลหญิง (เงิน) ?เซปักตะกร้อหญิง (ทองแดง) อันดับ 4 เปตองหญิง อันดับ 5 เซปักตะกร้อชาย รอชิง ?วอลเลย์บอลหญิง รอชิง ?วอลเลย์บอลชาย รอชิง ?ฟุตบอลชาย

วังแดงเกมส์ ครั้งที่29

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประกวดสแตนเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ ในการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา “วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 29” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีเปิด วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 29

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเดินพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา “วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 29” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การแข่งขันแผนการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 11

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ ในการแข่งขันแผนการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 11 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเพศศึกษาและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเพศศึกษาและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(เอดส์) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 334 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”] ดูรูปภาพข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”] ดูรูปภาพข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม

ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมถึงเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่คณะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นานาชาติครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019 “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 90 ปี และอาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาส “14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ons icon=”point-right” wrap=”i”] ดูรูปภาพข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม