ภาพข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดคว้ารางวัลการแข่งขัน Blogger Contest หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษ”

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลการแข่งขัน Blogger Contest หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษ” โดย นายมาโนช ทายมานห์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1นางสาวสิริขวัญ บุญจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภายในงาน เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ UDRU International Festival มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 FB สาขาวิชาการตลาด https://www.facebook.com/mk.msudruเว็บไซต์ สาขาวิชาการตลาด http://mkudru.org/