ภาพข่าวกิจกรรม

32 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์

32 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามความร่วมมือ “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์” เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี วันนี้ (26พ.ย.64) เวลา 09.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายอุดรธานีเมืองไมซ์ Udon Mice City และกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “การขับเคลื่อน จ.อุดรธานี ในการเป็นไมซ์ซิตี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประตูสู่ GMS” โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวม 32 หน่วยงาน รวมทั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชัย ดำรงชัยวิบูลกุล กรรมการหอการค้าฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี โดยหน่วยงานที่เป็นภาคีหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ จ.อุดรธานี ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี …

32 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ Read More »

คณบดี วิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏอุดรธานีร่วม MOU เครือข่ายราชภัฏ 10 แห่งทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงดเหล้า

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ทาบม.ราชภัฏ 10 แห่ง MOU ผลิตสื่อกระตุ้นเตือน “งดเหล้า” นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขานรับ ตั้งทีมผลิตสื่อคลิปวีดิโอรณรงค์ ร่วมนำเสนอเวทีระดับประเทศ ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้เกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมและสุขภาวะชุมชน (MOU) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 327 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีรองคณบดีเข้าร่วมเป็นเกียรติ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ ผศ.ปณิธาน เมฆกมล ผู้ช่วยคณบดีประกอบด้วย อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย อ.บุณยนุช สุทธิอาจ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบด้วย ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อ.สุพรรษา ปัญญาทอง และนักศึกษานิเทศศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธีคับคั่ง สำหรับการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมและสุขภาวะชุมชนระหว่าง …

คณบดี วิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏอุดรธานีร่วม MOU เครือข่ายราชภัฏ 10 แห่งทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงดเหล้า Read More »