ข่าวศูนย์ฝึกฯวิชาชีพ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้คู่มืออาจารย์นิเทศ

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้คู่มืออาจารย์นิเทศ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 324 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศ พร้อมทั้งเพื่อให้มีคู่มือสำหรับอาจารย์นิเทศในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สวนสัตว์ขอนแก่นรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

#ประชาสัมพันธ์ #สวนสัตว์ขอนแก่นรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ #ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/khonkaenzoo/ หรือโทรศัพท์ 086-455-6340

รายชื่ออาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 3/2561

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาดและการตลาด(สหกิจ) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสื่อสารการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ไพรช์ ออดิเตอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

#ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ไพรช์ ออดิเตอร์ จำกัด #รับสมัครนักศึกษาฝึกงานจำนวนหลายอัตรา ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นส.กัญญารัตน์ เมืองพรหม โทรศัพท์ : 095-5659475 หรือ Email : priceauditor61@gmail.com

ESTATE OF FORTUNE CO;LTD. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ESTATE OF FORTUNE CO;LTD. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จำนวนหลายอัตรา ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 083-9422228 หรือ Email : estateof99@gmail.com

รายชื่ออาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2561

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาดและการตลาด(สหกิจ) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสื่อสารการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์