ข่าวศูนย์ฝึกฯวิชาชีพ

สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566 สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0GwimfaU5UaN5YGQooB2XWTKFbadsrkQKFDhjOCfmkGNCXg/viewform

ประกาศ นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกรุ่นที่ยืนความประสงค์ออกฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 3/2564 เข้าปฐมนิเทศออนไลน์พร้อมกัน

ขั้นตอนการลงชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ 1. ล้อกอินเมล์มหาวิทยาลัย @udru.ac.th 2. ให้นักศึกษาใช้เมล์ตัวเองในการลงชื่อ ตรวจสอบเมล์ที่กรอกให้ถูกต้อง 3. แต่ละเมล์จะกรอกได้เพียงครั้งเดียว (กรุณาอย่ากรอกก่อนออนไลน์ ไม่เช่นนั้นจะลงชื่อซ้ำไม่ได้) 4. ลงทะเบียน 08.30-09.00 น. ลงชื่อสายหัก 10 คะแนน 5. ระบบจะปิดให้ลงชื่อหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น https://forms.gle/exB7XRba8ersM4vc7